Thuốc diệt mối Map Sedan 48EC

Map Sedan 48 EC là thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ, thuộc nhóm có tác dụng tiếp xúc. Map Sedan 48 EC dùng để trừ mối gây hại trong các công trình xây dựng như: nhà cửa, văn phòng, thư viện, kho tàng, đền chùa, vườn cây…

Hotline: 0989.211.867 tư vấn miễn phí